Monday 21 December 2009

Apostazja

Riddah dosł. oznacza powrót: [Koran 5:21] {I nie wracajcie”. (wa la tartadau)} - to znaczy nie wracajcie do niewiary.
W szariacie terminem tym określa się apostazję po przyjęciu islamu. Allah Najwyższy mówi:
[Koran 2:217] {A ci z was, którzy odwrócą się od swojej religii i umrą jako niewierni, ich dobre uczynki będą daremne na tym świecie i świecie przyszłym. Są to więźniowie Ognia, w którym żyć będą wiecznie.}
Wyróżniamy:
-     słowną apostazję – jest nią obrażanie Allaha Najwyższego lub Jego Wysłanników, Jego aniołów; przypisywanie sobie wiedzy o świecie niewidzialnym, umiejętności prorokowania lub jest nią wiara w takie twierdzenia; wznoszenie próśb o pomoc do innych poza Allahem, oddawanie się w opiekę i pokładanie nadziei w innych, a nie w Allahu;
-     apostazję czynów (aktów) – którą jest dedykowanie aktów czci innym, a nie Allahowi na przykład wybijanie pokłonów przed bożkami, kamieniami, grobami, składanie im ofiar, bezczeszczenie Koranu, praktykowanie magii, uczenie się jej i nauczanie; kierowanie się innymi prawami, niż objawione prawa Allaha;
-     doktrynalną apostazję - jest nią wiara, że Allah) ma wspólnika/ów; że cudzołóstwo, spożywanie alkoholu lub pobieranie i naliczanie odsetek są w zgodzie z szariatem; jedzenie mięsa jest niezgodne z szariatem lub odprawianie modlitwy – nie jest obowiązkowe, jak również negowanie tych kwestii, których status prawny, obowiązek, przyzwolenie lub zakaz jest jednoznaczny i uzgodniony w islamie;
-     apostazję wątpliwości – jest nią poddawanie w wątpliwość faktu, że przypisywanie wspólników Allahowi jest zabronione; wątpienie, że zabronione jest cudzołóstwo lub spożywanie alkoholu, itp.; poddawanie w wątpliwość prawdziwości misji proroczej Muhammada, czy posłania z którym przybyli inni prorocy; wątpliwości co do prawdziwości, prawdy islamu.
Apostazja wyklucza dziedziczenie; apostata nie może dziedziczyć po krewnych ani krewni po apostacie. Jeśli apostata umrze, nie można wykonać rytualnego oczyszczenia jego ciała przez kąpiel ani odprawiać za niego modlitwy dżanazah (modlitwa żałobna za zmarłego); nie może zostać pochowany na cmentarzu muzułmańskim (lecz na cmentarzu, gdzie chowani są nie-muzułmanie).

1 comment:

  1. w Swietym Islamie oprocz al-Koran jest jeszcze al-Azif

    ReplyDelete