Saturday 28 November 2009

Eid Mubarak!!

Spoznione ale szczere EID MUBARAK!! Niech Allah obdarzy Was szczesciem, pokojem oraz wysluchuje Waszych modlitw.Święto ofiarowania 

Autor: Youssef Chadid Przewodniczący SSM w Polsce


To święto w religii muzułmańskiej jest bardzo ważne.( w islamie są 2 święta: święto Alfitr po ramadanie i święto Al.- adha w czasie pielgrzymki).Święto Al.- adha jest 10 dilhiza tzn w ostatnim miesiącu księżycowym. Święto to jest po to aby wspominać historię proroka Abrahama PZN, który chciał ofiarować swojego syna Ismaila PZN na rozkaz Boga.
Kiedy Abraham PZN chciał wykonać rozkaz Allaha, ten wysłał jemu jednego anioła z baranem, aby uratować jego syna od spełnienia rozkazu.

Czytamy w Koranie: 'Synu mój! Oto wiedziałem siebie we śnie zabijającego ciebie na ofiarę. Rozważ więc co o tym myślisz?' Powiedział: 'O mój ojcze!  Czyń, co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym, jeśli tak zechce Bóg!'
A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on położył go twarzą na ziemię,
Zawołaliśmy do niego: Abrahamie! Widzenie we śnie wziąłeś za prawdę. W ten sposób nagradzamy tych, którzy czynią dobro. Zaprawdę to jest doświadczenie oczywiste. I okupiliśmy go wielką ofiarą.  AS- SAFFAT 102-107


Muzułmanie podczas trwania tego święta zbliżają się do Allaha SŁT ofiarowują mu albo barana, albo krowę, albo wielbłądzice w zależności od ilości rodzin ofiarowujących.

W tym dniu muzułmanie darują mięso dla bliskich, dla biednych. Stąd jego nazwa święto ofiarowania.9 dzu-lhiża, tj dzień przed świętem. Ten dzień nazywa się dzień Arafa. W tym dniu pielgrzymi w Mekce stoją na górze Arafa i proszą Allaha SŁT, aby spełnił ich prośby. Podobnie jak wysłannik Allaha PZN , który rzekł, że pielgrzymka tj. Arafa tzn. kto nie był na górze Arafa 9 dzu-lhiża to jego pielgrzymka nie jest ważna. Dla ludzi, nie będących w pielgrzymce zalecany jest  w tym dniu post czyli dzień Arafa. Wysłannik Allacha PZN rzekł, ze post w dniu Arafa zamazuje grzechy w przeszłym i w przyszłym roku. Relacjonował go Muslim.

Uroczystość święta Al.- adha rozpoczyna się kąpielą dorosłych i dzieci, perfumowaniem ciała i poranną modlitwą, ta modlitwa nazywa się modlitwą świąteczną.  Ta modlitwa zalecana jest mężczyznom, kobietom i dzieciom. Po tej modlitwie muzułmanie zaczynają ofiarowywać bydło jak Allah SŁT mówił w Koranie "Módl się do twego Pana i składaj ofiary !" AL.-KAUSAR2 .   To ofiarowanie według islamu nie jest obowiązkowe jednak jest bardzo zalecane po arabsku nazywa się sunna muakkada.

W dzień Arafa oraz w pierwszym, drugim, trzecim , czwartym dniu święta należy robić często adzikr czyli wspominanie Allaha SŁT szczególnie attakbir czyli mówić Allahu akbar jak to czynił prorok Mohamed PZN , czytamy w Koranie: " i żebyście głosili wielkość Allaha." Krowa 185.

Podczas święta zaleca się szczególna pomoc biednym, odwiedzanie bliskich i znajomych, ubierać odświętny strój i pozdrawiać najbliższych z okazji tego święta. Ibnu Maża relacjonował następujący hadis:

 Pewnego dnia przed świętem prorok  PZN mówił, że Allah uczynił ten dzień świętem dla muzułmanów. Z okazji tego święta zaleca się, aby od pierwszego dzu-lhiża aż do święta czyli 10 dni nie wolno obcinać paznokci ani obcinać włosów dla osoby chcącej ofiarować bydło. Relacjonował Ahmed i Muslim następujący hadis. ( Kiedy wchodzi 10 dni dzu-lhiża i ktoś z was chce ofiarować bydło niech nie obcina swoich włosów i swoich paznokci)    

Niech każdy myje się, perfumuje i zrobi ssiłak. Zaleca się nie spożywanie śniadania przed świąteczną modlitwą. Nie wolno ofiarować bydła przed modlitwą świąteczną, bo prorok PZN rzekł, że jeżeli ktoś zabił bydło przed świąteczną modlitwą powinien powtórzyć ofiarowanie po modlitwie. Relacjonował go Bohari i Muslim. Kto nie zdążył ofiarować bydła w pierwszym dniu święta może to uczynić w drugim, trzecim albo czwartym dniu.   
(www.islam.info.pl )


No comments:

Post a Comment